Profil dobrovolníka

DOBROVOLNÍCI – MS 2008 

KDO JE DOBROVOLNÍK
Staňte se i Vy dobrovolníkem a přispějte touto neocenitelnou činností k vytvoření jedinečného kolektivu, který svým nadšením a pílí pomůže uspořádat florbalové Mistrovství světa 2008 na profesionální úrovni a posune pomyslnou laťku v úrovni pořádání světových šampionátů opět o kousek výš. Dokažte sobě i svému okolí, že dobrovolnost je záslužná a obdivuhodná činnost a i v dnešní době se najdou lidé, kteří jsou ochotni pro společnou věc něco udělat.
Dobrovolník se může na organizaci MS podílet různými formami. Za prvé může být součástí samotného organizačního týmu během MS, což předpokládá možnost být k dispozici v termínu MS 6.-14. prosince 2008. Případně se také (nebo pouze) může podílet v době příprav MS na jeho propagaci, plánování či na organizaci doprovodných akcí.
Dobrovolník vykonává činnost na základě svého svobodného rozhodnutí a bez nároku na finanční odměnu (podmínky viz. jak se stát členem týmu), věnuje část svého volného času a je ochoten vynaložit svou energii pro činnost, která mu přinese dobrý pocit, že byl součástí velké sportovní akce. Bez peněžní náhrady získá nové zkušenosti, přátelství a pozná nová prostředí a lidi, se kterými ho spojuje společný cíl.

PROČ SE STÁT ČLENEM TEAMu 2008
Členství v TEAMu 2008 Vám umožní na vlastní kůži zažít atmosféru jedinečné sportovní akce a jako spolupořadatelé se stát její nedílnou součástí. Budete moci spolurozhodovat o tom, zda Česká republika prokáže, že umí zorganizovat velkou sportovní akci. Nahlédnete do zákulisí šampionátu, získáte bohaté zkušenosti, poznáte nové lidi z nejrůznějších částí České republiky i zahraničí a navážete nová přátelství. Spolu s účastníky zažijete skutečné emoce, které provázejí vítězství a porážky na mistrovstvích světa. Staňte se proto i Vy dobrovolníkem a přispějte tak k dobré reprezentaci své země a dalšímu rozvoji sportu, který máte rádi. Budete součástí zcela unikátního, přátelského a loajálního kolektivu, na který budete ještě po letech určitě rádi vzpomínat.

JAK SE STÁT ČLENEM TEAMu 2008 – ZDE.